Bent Høie, du svikter | Lise Askvik – Leder i Helsepartiet og brystkreftoverlevende

Pasientene tåler ikke mer svik, udugelighet og kynisme.