Bilfrakt-konsern med Wilhelmsen på eiersiden gjør oppkjøp

Hyundai Glovis ekspanderer for å bli mer konkurransedyktig.