Dyrebeskyttelsen greier ikkje finne heimar til alle kattane

Kvart år dukkar nye herrelause kattar opp. Så mange at Dyrebeskyttelsen ikkje greier å skaffe nok heimar.