Erobreren

Mørk jordhumle er en art som har overraskende mye til felles med Christofer Columbus.