Færre vil bli fiskere

Leder for yrkesfiskere mener fiskere selv kan ha skyld i dårlig rekruttering.