Håper å kunne redde vipa

Vipa er i ferd med å forsvinne, både fra Norge og andre deler av verden. I flere fylker er det de siste årene satt i gang prosjekter for å snu trenden.