Har tredobla omsetnaden etter opninga av «Utsikten»

GAULARFJELLET (NRK): Flatheim friluftsgard har hatt ei markant auke i besøkande etter at Gaularfjellet fekk status som nasjonal turistveg. Trenden er den same i heile landet.