Hegnar: Hest og kjerre i Oslo

«Det er bare Raymond Johansen som kjører for moro skyld».