Hevder Libya har økt oljeproduksjonen

Oljeproduksjonen i Libya hevdes å ha steget til 1,1 millioner fat pr dag.