Husker du disse musikerne?

I 1977 laget NRK dette portrettprogrammet av gruppa Solaris fra Harstad.