– Ikke se direkte på solen i solnedgangen

– Cellene i skarpsynsområdet i netthinnen kan bli skadet.