Nytt konsept skal sende leger på hjemmebesøk

I et nytt konsept, Hjemmelegene, skal legene komme til pasienten, ikke omvendt. Målet er blant annet å avlaste en allerede presset fastlegetjeneste.