Oljefondet kjøper Berlineiendom på murstripa

BERLIN (NRK): For fire milliarder kroner har Oljefondet kjøpt en kontoreiendom i Berlin, rett ved ett av byens ikoniske byggverk, og der muren en gang sto.