Oljeselskaper mottar to milliarder i forsikringsforlik

Oljeselskapene SBM Offshore og Repsol mottar to milliarder kroner i forsikringsforlik etter at Yme-prosjektet ble lagt ned.