Oljesmell for Skagen

Benyttet kursfall til å kjøpe seg opp.