Oppretter tilsynssak mot overlege og Helse Nord-Trøndelag

Både Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har opprettet tilsynssaker mot en overlege ved Sykehuset Levanger og mot Helse Nord-Trøndelag. Bakgrunnen er to pasienter som mener de ble feilbehandlet.