– Pasienter blir kasteball mellom sykehus og sykehjem

Førstelektor ved UiT er ikke nådig i sin doktorgradsavhandling som studerer effektene av samhandlingsreformen.