Philly Shipyard med kraftig smell på bunnlinjen

Philly Shipyard øker inntektene, men sliter med å oppnå samme resultater som i fjor.