Politiet bryter egen voldtektsfrist

I 2016 gav politiet seg selv en tidsfrist på 130 dager i gjennomsnitt for voldtektssaker, men fristen blir brutt, og etterforskningstiden øker, viser de første tallene fra 2017.