Reiselivsnæringa haustar godt av turistvegstatus

Over heile landet opplever reiselivsnæringa vekst etter at fleire norske vegar fekk nasjonal turistvegstatus. Men i Hardanger er effekten mindre tydeleg.