Rekordbesøk på Våt Moro

Florø-festivalen veit nøyaktig kor mange som har vore i teltet på kveldstid, men på dagtid reknar dei ut frå kor mange is dei har delt ut.