Sør-Korea vil innlede forhandlinger med Nord-Korea

Håpet er å dempe spenningen på Koreahalvøya.