Strammer kravene for å bli norsk statsborger

Justis- og beredskapsdepartementet vil øke kravet om botid fra sju til ti år for å få norsk statsborgerskap.